"look flattered" — Słownik kolokacji angielskich

look flattered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie pochlebiło
  1. look czasownik + flattered przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mort responds to this by giggling and looking flattered.

    Podobne kolokacje: