"look enviously" — Słownik kolokacji angielskich

look enviously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz zazdrośnie
  1. look czasownik + enviously przysłówek
    Luźna kolokacja

    We looked enviously across at the fellows who were going to get into hot showers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo