"look earlier" — Słownik kolokacji angielskich

look earlier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj wcześniejszy
  1. look czasownik + early przysłówek
    Luźna kolokacja

    All she knew was that the police had called at her house earlier that evening looking for Les.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo