BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look downstream" — Słownik kolokacji angielskich

look downstream kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz z prądem
  1. look czasownik + downstream przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Permission Marketing demands that in addition to looking downstream, marketers now look upstream.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo