"look downhill" — Słownik kolokacji angielskich

look downhill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz w dół
  1. look czasownik + downhill przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He steered around a rocky death and looked downhill for the first time, squinting against the white.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo