"look down at one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć w dół czyjś talerz
  1. look czasownik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She swallowed, looked down at her plate, and said nothing more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo