"look delicious" — Słownik kolokacji angielskich

look delicious kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj pyszny
  1. look czasownik + delicious przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Few people are able to make cigarettes look so delicious.

powered by  eTutor logo