BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look deeply" — Słownik kolokacji angielskich

look deeply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz głęboko
  1. look czasownik + deeply przysłówek
    Silna kolokacja

    Kate went on for a bit, but then she stopped and looked deeply into my eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo