"look covetously" — Słownik kolokacji angielskich

look covetously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz pożądliwie
  1. look czasownik + covetously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    For the past 100 years novelists and poets, especially in France, have been looking covetously at the irrational as a kind of reservoir of the absolute.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo