BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look challengingly" — Słownik kolokacji angielskich

look challengingly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz prowokująco
  1. look czasownik + challengingly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He listened, heard it again, and looked challengingly at Peppajee.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo