"look at one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć czyjś talerz
  1. look czasownik + plate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It's so nice to be with someone who doesn't look at my plate and say, 'You're not going to eat all that, are you?' "

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo