"look at one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

look at one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć czyjś oczy
  1. look czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was looking at his eyes when the life ran out of them.

    Podobne kolokacje:

podobne do "look at one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look at one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne