BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look appealingly" — Słownik kolokacji angielskich

look appealingly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz błagalnie
  1. look czasownik + appealingly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She looked appealingly at him, almost as if he were her judge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo