BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"look ageless" — Słownik kolokacji angielskich

look ageless kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj niestarzejący się
  1. look czasownik + ageless przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked up, and in the slanting light of seven o'clock, Gardener thought the woman looked both aged and ageless.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo