"look admiringly" — Słownik kolokacji angielskich

look admiringly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz z podziwem
  1. look czasownik + admiringly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He looked admiringly at the massive mahogany double door that opened into the hall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo