"look absently" — Słownik kolokacji angielskich

look absently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz nieprzytomnym wzrokiem
  1. look czasownik + absently przysłówek
    Luźna kolokacja

    He stood looking absently at the living room of his suite, a few minutes' elevator ride away from the party.

    Podobne kolokacje: