BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"longer popular" — Słownik kolokacji angielskich

longer popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłuższy popularny
  1. long przysłówek + popular przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Ultimately, the group realized they were no longer popular.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo