BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"long aisle" — Słownik kolokacji angielskich

long aisle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długie przejście
  1. long przymiotnik + aisle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now down the long aisle walked a single whiterobed figure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo