ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lokal mieszkalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lokal mieszkalny" po polsku

"lokal mieszkalny" — Słownik kolokacji angielskich

residential unit kolokacja
 1. residential przymiotnik + unit rzeczownik = lokal mieszkalny
  Bardzo silna kolokacja

  The company said the prices of the residential units had not yet been set.

housing unit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokal mieszkalny
 1. housing rzeczownik + unit rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  In the special housing unit, many are often between 18 and 22.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo