"local woman" — Słownik kolokacji angielskich

local woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowa kobieta
  1. local przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were moved to a local woman's house, and both died by morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo