ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"local wildlife" — Słownik kolokacji angielskich

local wildlife kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalna fauna i flora
  1. local przymiotnik + wildlife rzeczownik
    Silna kolokacja

    Didn't want the local wildlife getting to them, after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo