"local port" — Słownik kolokacji angielskich

local port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port lokalny
  1. local przymiotnik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It could be anything from 1 to 65535, you know, any one of the local ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo