"local hospital" — Słownik kolokacji angielskich

local hospital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowy szpital
  1. local przymiotnik + hospital rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wanted me to go to the local hospital, too.

powered by  eTutor logo