ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"local executive" — Słownik kolokacji angielskich

local executive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowy pracownik szczebla kierowniczego
  1. local przymiotnik + executive rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has since helped lead other local executives in a mission to change public school instruction.

powered by  eTutor logo