"local beach" — Słownik kolokacji angielskich

local beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalna plaża
  1. local przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A state park playground or a local beach are the kinds of spots I mean.

powered by  eTutor logo