"loan money" — Słownik kolokacji angielskich

loan money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożyczka
  1. loan rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I said, "When did you ever give or loan money that the deal didn't turn sour?"

    Podobne kolokacje:

podobne do "loan money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "loan money" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik