"live news" — Słownik kolokacji angielskich

live news kolokacja
Popularniejsza odmiana: Live news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości na żywo
  1. live przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Cal quickly figured out how to bring up the live news on the desk computer screen.

    Podobne kolokacje: