BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"live in one's time" — Słownik kolokacji angielskich

live in one's time kolokacja
Popularniejsza odmiana: live in times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyć czyjś czas
  1. live czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Music is just one of the ways we live in our own time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo