"liturgical book" — Słownik kolokacji angielskich

liturgical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liturgiczna książka
  1. liturgical przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Until these recent liturgical books, the music was transmitted orally.

    Podobne kolokacje: