"little tube" — Słownik kolokacji angielskich

little tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało rury
  1. little przymiotnik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Agnes was like someone looking at a huge picture down a tiny little tube.

    Podobne kolokacje: