"little garden" — Słownik kolokacji angielskich

little garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało ogrodu
  1. little przymiotnik + garden rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each house has its own little garden, though, and the windows face that.

    Podobne kolokacje: