"little cover" — Słownik kolokacji angielskich

little cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało nakrycia
  1. little przymiotnik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Let's get the men moved somewhere they can fix themselves a little cover first."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo