"little book" — Słownik kolokacji angielskich

little book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało książki
  1. little przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She didn't know where the little red book in her room had come from.

    Podobne kolokacje:

podobne do "little book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "little book" po angielsku

idiom
little black book = notes z adresami i telefonami ludzi (szczególnie potencjalnych lub obecnych partnerów seksualnych)

powered by  eTutor logo