"literal way" — Słownik kolokacji angielskich

literal way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłowna droga
  1. literal przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They brought it on themselves in the most literal way possible.

    Podobne kolokacje: