Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"listed within" — Słownik kolokacji angielskich

listed within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony wewnątrz
  1. list czasownik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    Each primary school is listed within its local authority area, starting on page 3.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo