BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"listed after" — Słownik kolokacji angielskich

listed after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymieniony potem
  1. list czasownik + after przyimek
    Silna kolokacja

    These models continued to be listed after the war until 1948.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo