"list the population" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymień populację
  1. list czasownik + population rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The posted sign at the edge of Madison listed the population as "700 give or take a few."

    Podobne kolokacje: