"list the album" — Słownik kolokacji angielskich

list the album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymień album
  1. list czasownik + album rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He later listed the album as being one of the best rock albums of the 90s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo