"list several groups" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista kilka grup
  1. list czasownik + group rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    (In fact he listed 66 groups, but as Fedorov and Schönflies both noticed two of them were really the same.)

    Podobne kolokacje: