"list organizations" — Słownik kolokacji angielskich

list organizations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizacje listy
  1. list czasownik + organization rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This article lists international organizations, of which Ukraine is a member or an observer.

    Podobne kolokacje: