BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"list one's home" — Słownik kolokacji angielskich

list one's home kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista czyjś dom
  1. list czasownik + home rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Subscribers, who list their own home, make their own arrangements by contacting the owners of homes in the directory.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo