"list one's goal tally" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista czyjś rejestr celu
  1. list czasownik + tally rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Results list Russia's goal tally first.

    Podobne kolokacje: