"list criteria" — Słownik kolokacji angielskich

list criteria kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kryteria listy
  1. list czasownik + criteria rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The committee also listed specific criteria that doctors could use in making a diagnosis.

    Podobne kolokacje: