"linen bag" — Słownik kolokacji angielskich

linen bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lniana torba
  1. linen rzeczownik + bag rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is stored in a linen bag which allows contact with air.

    Podobne kolokacje: