"like water" — Słownik kolokacji angielskich

like water kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak woda
  1. like czasownik + water rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I'm a hawk, not a fish, and I don't like cold water any more than you do."

    Podobne kolokacje:

podobne do "like water" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "like water" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
rzeczownik