"like one's taste" — Słownik kolokacji angielskich

like one's taste kolokacja
Popularniejsza odmiana: like the taste
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś smak
  1. like czasownik + taste rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Maybe they didn't like the water or the taste of the fish.

    Podobne kolokacje: