BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like one's hair" — Słownik kolokacji angielskich

like one's hair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś włosy
  1. like czasownik + hair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For your information, the priest's mother quite likes my hair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo