BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like one's company" — Słownik kolokacji angielskich

like one's company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś spółka
  1. like czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm sure he'd like more company, be happy to see his parents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo