"like one's chances" — Słownik kolokacji angielskich

like one's chances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś szanse
  1. like czasownik + chance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I like our chances with either one of those guys trying to knock in the run."

    Podobne kolokacje: