NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"like one's brother" — Słownik kolokacji angielskich

like one's brother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś brat
  1. like czasownik + brother rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some days he will treat you like his long-lost brother.

    Podobne kolokacje: